Thiệp Ngày đáng nhớ

Dày, in nhiều màu hai mặt. Là Bưu thiếp Ngày đáng nhớ.

Những Ngày đáng nhớ thật độc đáo.

Hãy để mọi người xem Ngày đáng nhớ của bạn theo cách riêng của mình. Bạn có thể dễ dàng tạo loại thiệp này với 123in. Bạn có thể chọn nhiều mẫu thiết kế sẵn hoặc upload hình, thiết kế của bạn riêng, rồi chọn kích thước phù hợp. Giấy, chất lượng in cao cấp là tiêu chuẩn.

Thiệp theo Kích Thước

Bạn chọn các Bưu thiếp theo kích thước làm  thay tnooji dung làm Thiệp Ngày đáng nhớ

Bưu thiếp Nhỏ (A6)

105mm x 148mm

Đặt in Bưu thiếp Nhỏ
Bưu thiếp Vuông

120mm x 120mm

Đặt in Bưu thiếp Vuông
Bưu thiếp DL

210mm x 99mm

Đặt in Bưu thiếp DL
Bưu thiếp Trung

127 mm x 177.8 mm

Đặt in Bưu thiếp Trung
Bưu thiếp A5

148 mm x 210 mm

Đặt in Bưu thiếpi A5