Thẻ Khách hàng Trung thành

Thẻ giấy dày, in cả hai mặt. Bạn dùng Danh thiếp 84 x 55mm.

Tặng các khách hàng tốt nhất của bạn Thẻ Khách hàng Trung thành.

Giữ khách hàng quay trở lại lần này đến lần khác bằng Thẻ Khách hàng Trung thành. Từ salon làm đẹp cho đến quán cafe hay nhà hàng, Thẻ Khách hàng Trung thành là cách để khách hàng quay lại lần kế tiếp. Bạn dùng sản phẩm Danh thiếp của chúng tôi với nhiều sự chọn từ giấy cho đến hiệu ứng để làm Thẻ thật ấn tượng để khách lưu giữ lâu hơn.


Xem Danh thiếp

Mẫu thiết kế tham khảo

Dùng mẫu Thẻ sẵn của chúng tôi bạn có thể tự tùy biến.