Sổ tay – Tập ghi chép.
Mở ra muôn ý tưởng.

Giấy êm, mượt. Có thể làm theo đặt hàng. Thành phẩm đẹp. Chúng mang lại nhiều niềm vui cho người dùng.

Sổ tay – Tập ghi chép

Sổ tay và Tập ghi chép đa màu sắc sẵn sàng cho nhiều ý tưởng mới của  bạn.

Sổ tay Bìa cứng

 • Đóng mở phẳng kiểu Thụy Sĩ
 • 176 trang định lượng, giấy dày chuyên
 • dụng kẻ dòng hoặt điểm chấm.
 • 2 tờ lót giấy đồng màu
 • Bìa vải cap cấp 8 màu chọn
 • Kích thước 130 x 207 mm
Đặt in Sổ tay Bìa cứng

Tập ghi chép

 • Chọn kẻ dòng hoặc điểm chấm
 • 64 trang ruột giấy chuyên dụng
 • Sổ nhẹ, gáy kim vuông
 • 2 tờ lót giấy đồng màu
 • Bìa mềm 8 màu chọn
 • Kích thước 130 x 207 mm
Đặt in Tập ghi chép

Sổ tay đặt riêng

Tạo câu chuyện về thương hiệu của bạn bằng sổ tay đặt riêng độc đáo.

Sổ tay Bìa cứng In toàn bìa

 • Bìa in toàn bộ màu, gáy, trước, sau
 • Tờ lót trước dày bạn có thể in lên luôn
 • 16 trang giấy màu gữa không kẻ
 • 160 trang ruột giấy chuyên dụng kẻ dòng
Tìm hiểu thêm

Sổ tay Bìa cứng Vải

 • Bìa vải 6 màu chọn
 • Bìa vải ép 4 màu kim tùy chọn
 • 16 trang giấy màu gữa không kẻ
 • 160 trang ruột giấy chuyên dụng kẻ dòng
Tìm hiểu thêm

Tập ghi chép Tùy biến

 • Tập nhẹ, linh động 8 màu chọn
 • Bìa ép 4 màu kim tùy chọn
 • 4 trang màu giữa không kẻ dòng
 • 60 trang ruột giấy chuyên dụng
Tìm hiểu thêm