Bộ sưu tập Tỏa sáng

Là sự kết hợp giữa giấy mỹ thuật và ý tưởng thiết kế.

Tỏa sáng. Cho mọi người.

Tỏa sáng là dãy sản phẩm cao cấp (bắt đầu bởi khái niệm thẩm mỹ). Đặc tính thượng hạng của nó trước đây chỉ dành riêng cho số ít, nay mọi người có thể ứng. Sản phẩm không dựa trên chất lượng giấy. Nó là một khối gồm màu sắc. Với 4 lớp giấy, được ép chắc chắn bởi phương pháp đặc biệt làm cho mọi người có thể yêu thích.

Loại giấy này là kết quả sự kết hợp các loại giấy mỹ thuật cao cấp và cách làm thủ công của 123in để có kết quả đầy ấn tượng cho người dùng.

4 lớp. Cho tương tác mạnh hơn.

Tấm giấy cấu trúc gồm 4 lớp. Lớp đầu tiên với loại giấy trắng cao cấp. Kế tiếp 2 lớp giấy màu để tạo chỉ màu giửa sản phẩm để tạo nên một tuyệt tác đỉnh cao để tỏa sáng như tên của chính nó.

1. Giấy trắng chất lượng cao

2. Hai lớp giấy màu với 8 chọn lựa màu sắc.

3. Một lớp giấy trắng kế tiếp