123in nhanh - In theo nhu cầu - Đặt in online | Sản phẩm đa dạng

Cam kết bảo mật

123in xin gửi đến quý khách hàng thông tin về cam kết bảo mật của 123in:

I. Các thông tin được 123in thu thập:

Để hoàn thành nghĩa vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ, 123in cần được cung cấp một vài hoặc tất cả các thông tin dưới đây thông qua tất cả các kênh tương tác thông tin của 123in với khách hàng:

- Tên khách hàng đặt hàng, số điện thoại, e-mail.

- Tên công ty đặt hàng, địa chỉ.

- Tên người nhận hàng (Nếu có), số điện thoại.

- Tên công ty nhận, địa chỉ (Nếu có).

- File in (Nếu quý khách có sẵn thiết kế) và quy cách in ấn.

- Danh sách thông tin (Dùng trong việc in dữ liệu biến đổi).

Và các thông tin khác phù hợp để 123in thực hiện nghĩa vụ.

 

II. 123In sử dụng thông tin để:

  123in sử dụng thông tin phục vụ các nhu cầu sau, không phục vụ nhu cầu nào khác:

- Liên hệ với khách hàng khi cần

- Liên hệ với người nhận (Nếu có) khi giao hàng

- Xác định tính minh bạch của đơn hàng.

- File thiết kế và quy cách in ấn để sản xuất. 

 

III. Chính sách bảo mật thông tin

3.1 123in chỉ sử dụng thông tin vào các mục đích đã nêu

3.2 123in không và không bao giờ cung cấp các thông tin được khách hàng cung cấp cho một (Hoặc nhiều) bên khác mà chưa được phép.

3.3 123in không trả lời, không bình luận trước các cáo buộc về bản quyền, sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh v.v... từ bên thứ ba. Và cũng không tham gia bằng bất kì hình thức nào đến những sự vụ này.  

3.4 123in cam kết bảo mật thông tin nội dung ấn phẩm của khách hàng nếu không vi phạm bất kì quy định nào của pháp luật.

3.5 123in sẽ chịu trách nhiệm và đền bù thiệt hại (Nếu có) nếu việc bảo mật thất bại do lỗi chủ quan của 123in.

3.6 123in không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu việc bảo mật thất bại do hư hỏng cơ sở hạ tầng, thiên tai, chiến tranh vũ trang, chiến tranh mạng, phá hoại mạng bất chấp nỗ lực bảo toàn thông tin của 123in. 

3.7 123in có quyền tiết lộ thông tin cho các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ hành pháp nếu nhận được yêu cầu.

IV. Thời gian lưu trữ thông tin

- Đối với dữ thông tin khách hàng: 5 năm

- Đối với đơn hàng (File thiết kế, dữ liệu in): 3 tháng

V. Thay đổi chính sách bảo mật

  Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này và sẽ thông báo đến khách hàng nếu cần thiết.