Decal theo vật liệu in

Decal giấy

 • Chất liệu: giấy couche
 • Bạn tự định kích thước

Đặt in Decal giấy

Decal nhựa trắng

 • Chất liệu: nhựa vinyl trắng đục
 • Bạn tự định kích thước

Đặt in Decal nhựa trắng

Decal nhựa trong

 • Chất liệu: nhựa vinyl trong suốt
 • Bạn tự định kích thước

Đặt in Decal nhựa trong

Decal nhựa bạc

 • Chất liệu: nhựa vinyl bạc
 • Bạn tự định kích thước

Đặt in Decal nhựa bạc

Bạn in từng con decal theo kích thước tự do

Decal trắng A3+

 • Chất liệu: giấy trắng và Vinyl trắng bền ẩm
 • Bạn có thể tạo nhiều hình trên tờ A3
Đặt in Decal trắng A3+

Decal trong A3+

 • Chất liệu: Vinyl trong suốt bền ẩm
 • Bạn có thể tạo nhiều hình trên tờ A3
Đặt in Decal trong A3+

DÀNH CHO NHÃN HÀNG

Nhãn hàng trắng A3+

 • Dùng cho nhãn hàng cao cấp đòi hỏi đúng màu pantone
 • Chất liệu: giấy trắng và Vinyl trắng bền ẩm
 • Bạn có thể tạo nhiều hình trên tờ A3

Đặt in Nhãn hàng trắng A3+

Nhãn hàng trong A3+

 • Dùng cho nhãn hàng cao cấp đòi hỏi đúng màu pantone
 • Chất liệu: Vinyl trong suốt bền ẩm
 • Bạn có thể tạo nhiều hình trên tờ A3

Đặt in Nhãn hàng trong A3+

Nhãn hàng dạng cuộn

 • Rất đa dạng về chất liệu
 • Nhiều hiệu ứng thành phẩm
 • Rất chuyên nghiệp và tiết kiệm khi đặt từ 10.000 nhãn

Yêu cầu chào giá