123in nhanh - In theo nhu cầu - Đặt in online | Sản phẩm đa dạng

Nhãn Dính

Nhãn Dính Tròn

Nhãn tròn- Đường kính 38mm - Chất liệu vinyl bền chắc, bề mặt bóng

Nhãn Dính Chữ Nhật

Nhãn Chữ Nhật- 84 x 55mm - Chất liệu vinyl bền chắc, bóng

Nhãn Dính Cuốn

Nhãn Đóng Cuốn- 22 x 22mm - Dày, chất liệu vinyl bền chắc, bề mặt bóng