123in nhanh - In theo nhu cầu - Đặt in online | Sản phẩm đa dạng

Danh Thiếp Theo Kích Thước

Danh Thiếp Chuẩn

Mẫu danh thiếp Chuẩn có kích thước 84x55mm. Định hình thương hiệu, nổi bật thiết kế sáng tạo nhưng không vượt quá sự tiêu chuẩn

Danh Thiếp Vuông

Mẫu danh thiếp Vuông có kích thước 65x 65mm. Kích thước vuông 4 cạnh như một thể hiện sự phù hợp, vững chắc, an toàn,hòa bình và bình đẳng .

Danh Thiếp Mini

Mẫu danh thiếp Mini có kích thước 70x28mm. Nhỏ gọn nhưng không kém phần tinh tế, nhanh nhẹn, can đảm và kỷ luật