Bưu thiếp

Lan truyền thông điệp đây đó bằng nhiều kích thước và hiệu ứng thành phẩm.

In Bưu thiếp theo Giấy và Hiệu ứng

Trình diễn thương hiệu của bạn với các bưu thiếp được cá thể hóa. Từ cao cấp cho đến hiệu ứng mỹ thuật.

Bưu thiếp Nguyên bản
 • Giấy dày 330-360gsm
 • Giấy cao cấp “cảm xúc tốt” của chúng tôi có tráng phủ matt hoặc bóng
 • Chọn tráng phủ một hoặc hai mặt
 • Bạn có thể viết trên mặt không tráng của Bưu Thiếp
Đặt in Bưu thiếp Nguyên bản
Bưu thiếp Siêu hạng
 • Giấy dày 350–400gsm
 • Bưu thiếp chạm êm như lụa, cứng, bền chắc
 • Lớp cán phủ chạm mềm, êm, giữ màu sắc tốt không chói
 • Khách hàng chắc chắn sẽ giữ những Bưu Thiếp này
Đặt in Bưu thiếp Siêu hạng
Bưu thiếp Tỏa sáng
 • Giấy dày 600gsm
 • Giấy cao cấp từ Italy
 • Chọn 8 chỉ màu lót giữa
 • Bề mặt không tráng phủ
 • Bạn có thể viết lên cả hai mặt
 • Dùng những dịp bạn cần tạo ấn tượng
Đặt in Bưu thiếp Tỏa sáng
Bưu thiếp Kim
 • Giấy dày 350–400gsm
 • Ép kim Vàng và Bạc nổi
 • Giấy bề mặt mềm, bền chắc.
 • Ép kim lên một hoặc hai mặt với chi phí không đổi
 • Làm thương hiệu của bạn lóng lánh
Đặt in Bưu thiếp Kim

Bưu Thiếp Theo Kích Thước

Bưu Thiếp giờ đây đã đa dạng kích thước

Bưu thiếp Nhỏ (A6)

105mm x 148mm

Đặt in Bưu thiếp Nhỏ
Bưu thiếp Vuông

120mm x 120mm

Đặt in Bưu thiếp Vuông
Bưu thiếp DL

210mm x 99mm

Đặt in Bưu thiếp DL
Bưu thiếp Trung

127 mm x 177.8 mm

Đặt in Bưu thiếp Trung
Bưu thiếp A5

148 mm x 210 mm

Đặt in Bưu thiếpi A5