NHỮNG HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM TRONG NGÀNH IN ẤN

Hoạt động in ấn trên thực tế thường được thực hiện bởi các xưởng in hoặc các cơ sở dịch vụ photocopy. In ấn là hoạt động sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ để tạo ra các sản phẩm nhất định như báo, tạp chí, biểu mẫu, hóa đơn, thẻ, giấy tờ… Các cơ sở in được biết đến như các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in. Cơ sở dịch vụ photocopy là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy.

Ngành in ấn là nhóm ngành độc lập nên sẽ có một quy định riêng. Những hoạt động, hành vị bị cấm thực hiện đối với hoạt động ngành in ấn, photocopy. Mời bạn cùng 123in tham khảo bài viết sau.

Nội dung không lành mạnh

Hoạt động in ấn về bản chất nó liên quan mật thiết đến đời sống tinh thần của người dân. Hơn thế sức ảnh hưởng của nó còn rộng hơn ở quy mô về chính trị, xã hội. Chính vì vậy mà pháp luật đã có những quy định hiện hành để duy trì sự lành mạnh đối với hoạt động in ấn, photocopy. 

Cụ thể là ở tại Điều 9 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của chính phủ đã chỉ định về nội dung rằng. Nghiêm cấm các trường hợp in ấn, photocopy cho ra đời những ấn phẩm có nội dung:

  • Truyền thông chống phá Chính phủ, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc Đảng, khối Đại đoàn kết dân tộc.
  • Kích động chiến tranh tôn giáo, phân biệt đẳng cấp, gây hận thù, chia rẽ nội bộ, ly khai, bạo lực hoặc truyền bá các tư tưởng sai lệch, lối sống đồi trụy, tệ nạn, mê tín… Những điều đi ngược lại thuần phong mỹ tục của Việt Nam
  • Tiết lộ bí mật quốc gia, bí mật riêng tư của cá nhân, tổ chức…
  • Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những công lao đóng góp của anh hùng dân tộc, tổ chức
  • Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam sai trái, làm mất địa phận, ranh giới đã quy ước…
  • Vu khống danh dự, nhân phẩm… của cá nhân, tập thể, tổ chức…

Cơ sở hoạt động trái phép

Cũng giống như những ngành nghề kinh doanh khác, việc không khai báo hoạt động là điều luôn bị cấm trong việc thực hiện kinh doanh, và kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy cũng không nằm ngoài số đó. Việc hoạt động không có đăng ký, giấy phép vô hình chung đã trở thành hoạt động trốn thực hiện nghĩa vụ thuế, trốn tránh sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có liên quan trong lĩnh vực này. Ngoài ra nếu không khai báo, khai báo sai… cũng sẽ bị xếp vào nhóm cơ sở vi phạm pháp luật. Chính vi vậy mà đây là một trong những hành vi pháp luật cấm đối với cơ sở in và cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy.

Phát tán trái phép

Trên thực tế, việc làm giả các giấy tờ Nhà nước diễn ra vô cùng phổ biến, từ việc làm giả các hồ sơ, giấy tờ cá nhân, đến bằng cấp học vị,…Để làm được việc này thì tất nhiên cần đến sự phối hợp của các cơ sở in ấn, kinh doanh dịch vụ photocopy. Nếu mượn danh nghĩa cơ sở in ấn đề tàng trữ, phát tán trái phép những ấn phẩm sai lệch, làm giấy tờ giả, sản xuất hàng giả… Dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đều bị xử lý nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và có giá trị của các loại giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Một số trường hợp khác

  • Chế tác bản sao xâm hại tới lợi ích của cá nhân, tổ chức. Điều này là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
  • Sản xuất và nhập khẩu các thiết bị in trái với quy định của nhà nước.
  • Một số loại hàng hóa và sản phẩm nước ta không cho phép nhập khẩu, sử dụng mà cơ sở in vẫn thực hiện việc nhập khẩu, sử dụng thì trái với quy định không chỉ của pháp luật xuất bản mà còn của pháp luật thương mại, hải quan.

Trên đây là những quy định, hoạt động cấm trong in ấn. Nếu bạn đang kinh doanh ngành nghề này cần hết sức lưu ý, tránh để lại hậu quả xấu về sau.

You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

Launching image editor...