Cuốn Hướng Dẫn - Cẩm Nang

Cuốn hướng dẫn gáy kim A4

Cẩm nang, hướng dẫn sử dụng là một dạng ấn phẩm giới thiệu sản phẩm dạng cuốn nhỏ ngang hoặc đứng được biên soạn để giới thiệu hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Cuốn hướng dẫn gáy lò xo A4

Cẩm nang, hướng dẫn sử dụng là một dạng ấn phẩm giới thiệu sản phẩm dạng cuốn nhỏ ngang hoặc đứng được biên soạn để giới thiệu hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.