Danh mục & Sản phẩm

Catalogue gáy keo A4

Catalogue là một dạng ấn phẩm quảng cáo dạng tạp chí ngang hoặc đứng được biên soạn để giới thiệu một loạt sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Catalogue gáy kim A4

Catalogue là một dạng ấn phẩm quảng cáo dạng tạp chí ngang hoặc đứng được biên soạn để giới thiệu một loạt sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Cuốn hướng dẫn gáy kim A4

Cẩm nang, hướng dẫn sử dụng là một dạng ấn phẩm giới thiệu sản phẩm dạng cuốn nhỏ ngang hoặc đứng được biên soạn để giới thiệu hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Catalogue gáy lò xo A4

Catalogue là một dạng ấn phẩm quảng cáo dạng tạp chí ngang hoặc đứng được biên soạn để giới thiệu một loạt sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Cuốn hướng dẫn gáy lò xo A4

Cẩm nang, hướng dẫn sử dụng là một dạng ấn phẩm giới thiệu sản phẩm dạng cuốn nhỏ ngang hoặc đứng được biên soạn để giới thiệu hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Danh thiếp tiết kiệm

Là loại danh thiếp thông dụng, in số lượng lớn với giá phải chăng. Tuy nhiên vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về màu sắc, thành phẩm,... đúng thiết kế.